Үйл ажиллагааны чиглэл
Зөвлөх үйлчилгээ

Зөвлөх үйлчилгээ

Дээрх чиглэлүүдээр мэргэжлийн баг хамт олон зөвлөх үйлчилгээ үзүүлэхээс гадна , харилцагч байгууллагын өмнөөс олон улсын стандартад нийцсэн тендерийн бичиг баримт боловсруулах, шаардлагатай зөвшөөрөл, холбогдох бичиг баримтын бүрдүүлэлт хийж харилцагч байгууллагын ажилд туслалцаа үзүүлнэ.